02.10.2023

Sameining VÍS og Fossa fjárfestingarbanka hf. frágengin

Kaupin á Fossum fjárfestingarbanka hf. (Fossar) eru nú frágengin, sem þýðir að ferli sem hófst með viðræðum um sameiningu í febrúar er nú lokið.

mynd

Sameinað félag verður öflugt fyrirtæki á fjármálamarkaði með víðtækar starfsheimildir til fjármálaþjónustu. Sameinað félag byggir á 106 ára sögu, breiðum viðskiptamannagrunni, sterkum efnahagi og er með víðtæk tengsl við atvinnulíf og fjármálamarkaði. Þetta eru öflugir innviðir fyrir framúrskarandi þjónustu á sviði trygginga, fjárfestingarbanka, einkabanka, sjóða- og eignastýringar og annarrar sérhæfðrar fjármálaþjónustu. Horft er til þess að áhrif af sameiningu felist fyrst og fremst í tækifærum til vaxtar og sóknar.

Aðlagað kaupverð

Frestun á stórum tekjuberandi verkefnum ásamt erfiðum markaðsaðstæðum gera það að verkum að árshlutauppgjör Fossa fjárfestingarbanka hf. fyrir fyrstu sex mánuði ársins var ekki í takt við áætlanir en tap á tímabilinu nam um 290 milljónum króna. Endanlegt kaupverð hefur því verið aðlagað með lækkun sem nemur mismun á áætluðu og raunverulegu eigin fé Fossa við uppgjör kaupanna. Í stað þess að hluthafar Fossa fái útgefna 245 milljón nýja hluti í VÍS sem endurgjald, eða sem nemur 12,62% hlutafjár í VÍS eftir hlutafjáraukningu, er endurgjaldið 210 milljón nýir hlutir, eða sem nemur 11,01% hlutafjár eftir hlutafjáraukningu. Nýtt hlutafé VÍS, sem greitt er sem endurgjald fyrir allt hlutafé Fossa, er háð sölubanni í þrjú ár frá uppgjöri, líkt og komið hefur fram í fyrri tilkynningum.

Aukinn fjárhagslegur styrkur

Í samræmi við áætlanir sameinaðs félags um frekari sókn í fjárfestingarbankastarfsemi hefur stjórn VÍS samþykkt hlutafjáraukningu í Fossum, sem nemur tæplega 1,4 milljarði króna, og samanstendur af hlutafé og umbreytingu víkjandi láns. Hlutafjáraukningin eykur fjárhagslegan styrk bankans og styður við fyrirliggjandi áform um hraðan vöxt í bankastarfsemi og markvissa sókn á íslenskum fjármálamarkaði.

Áætlanir og væntingar um framtíðartekjur og arðsemi eru óbreyttar, frá því sem kynnt var á hluthafafundi VÍS 14. júní síðastliðinn, en markmiðin miðast við árið 2025.

Útgáfa nýs hlutafjár í VÍS

Stjórn VÍS hefur nú ákveðið að gefa út nýtt hlutafé í félaginu að nafnverði 210 milljónum, úr kr. 1.696.700.000 í kr. 1.906.700.000, á grundvelli heimildar hluthafafundar frá 14. júní sl. til að mæta kaupverði Fossa. Hlutirnir verða afhentir seljendum Fossa í kjölfar skráningar hjá fyrirtækjaskrá Skattsins og töku þeirra til viðskipta hjá Nasdaq, sem gert er ráð fyrir að verði við upphaf dags miðvikudaginn 4. október nk.

Stefán Héðinn Stefánsson, stjórnarformaður VÍS:

„Þetta er merkilegur áfangi í sögu félagsins. Með sameiningu VÍS og Fossa verður til samstæða sem er í góðri stöðu til vaxtar og byggir á traustum grunni. Framundan eru spennandi tímar með sókn á markaði í lykilhlutverki. Þetta er sameining til sóknar.“