Lagalegir fyrirvarar

Upplýsingar á vef Skaga hf. (Skagi) eru birtar samkvæmt bestu vitund félagsins á hverjum tíma. Hvorki er þó hægt að ábyrgjast að þær séu allar réttar né er tekin ábyrgð á viðskiptum sem gerð eru á grundvelli þeirra. Þá kunna þær upplýsingar og skoðanir sem fram koma á vefnum að breytast án fyrirvara. Skagi ábyrgist ekki heldur áreiðanleika þess sem birtist á vefnum frá þriðja aðila. 

Skagi ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsingum er birtast á vef félagsins né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á honum. Þá ber Skagi ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki sé unnt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma. 

Skagi á höfundarrétt að öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef félagsins nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Skaga þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef félagsins, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita eða dreifa. Viðskiptavinum Skaga er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.