Fjárhagsleg markmið

Markmið ársins 2024

 • Samsett hlutfall: <95%. Vikmörk 94 – 97%
 • Hreinar tekjur af fjármálastarfsemi: > 2.200 m.kr. Vikmörk 1.900 – 2.600 m.kr.
 • Ávöxtun fjárfestingaeigna: Vænt ávöxtun 11% *1

Langtíma markmið (innan þriggja ára - árið 2026)

 • Hagnaður á hlut: > 2,5 krónur á hlut *2
 • Hreinar tekjur af fjármálastarfsemi: > 4.000 m.kr. *3
 • AuM: > 250 ma.kr. *4

Stefna um arðgreiðslur og arðsemi eigin fjár

 • Arðgreiðslur: > 40% af hagnaði *5
 • Arðsemi eigin fjár: >15% *6

---

 1. Vænt ávöxtun byggir á forsendum um vaxtastig og fjárfestingarstefnu. Ekki verður upplýst um frávik frá væntri ávöxtun fjárfestingaeigna.
 2. Hagnaður á hlut á ársgrundvelli.
 3. Hreinar vaxta- og þóknanatekjur auk fjármunatekna Fossa og SIV.
 4. Eignir í stýringu og ráðstöfun í erlenda sjóði.
 5. Arðgreiðslur af hagnaði eftir skatta en stjórn getur þó vikið frá viðmiði um lágmarksarðgreiðslu með vísan til áforma um innri- eða ytri vöxt innan samstæðu sem samrýmast yfirlýstri stefnu félagsins um vöxt og fjölgun tekjustoða.
 6. Arðsemi eiginfjár á ársgrundvelli.

Við viljum eiga góð samskipti

við fjár­festa, hlut­hafa, grein­ing­araðila og fjöl­miðla.

Allar flagg­an­ir skulu ber­ast til regluvarðar.

Regluvörður

Vig­dís Hall­dórs­dótt­ir

Staðgeng­ill: Arnar Már Björgvinsson

regluvordur@skagi.is

Fjár­festa­teng­ill